From AureoWiki
Jump to navigation Jump to search
PangenomeCOLN315NCTC8325NewmanUSA300_FPR375704-0298108BA0217611819-97685071193ECT-R 2ED133ED98HO 5096 0412JH1JH9JKD6008JKD6159LGA251M013MRSA252MSHR1132MSSA476MW2Mu3Mu50RF122ST398T0131TCH60TW20USA300_TCH1516VC40

Summary[edit | edit source]

 • pan ID?: SAUPAN001818000
 • symbol?:
 • synonym:
 • description?: peptidase

   descriptions from strain specific annotations:

  • peptidase
  • phiSLT ORF527-like protein
  • SLT orf 527-like protein
  • phage protein
  • phi SLT phage protein
  • prophage endopeptidase tail family protein
 • strand?: -
 • coordinates?: 2253607..2256605
 • synteny block?: BlockID0011940
 • occurrence?: in 52% of 33 strains

Orthologs[edit | edit source]

  COL:
  N315:
  NCTC8325:
  Newman:
  USA300_FPR3757:
  04-02981:
  08BA02176:
  C248_0363
  11819-97:
  MS7_1454
  6850:
  71193:
  ECT-R 2:
  ED133:
  SAOV_0333
  ED98:
  SAAV_2018
  HO 5096 0412:
  SAEMRSA15_13600
  JH1:
  SaurJH1_1093
  JH9:
  SaurJH9_1072
  JKD6008:
  JKD6159:
  SAA6159_01363
  LGA251:
  M013:
  MRSA252:
  SAR1505
  MSHR1132:
  MSSA476:
  SAS0946
  Mu3:
  Mu50:
  MW2:
  MW1388
  RF122:
  ST398:
  SAPIG0388
  T0131:
  TCH60:
  HMPREF0772_11704
  TW20:
  USA300_TCH1516:
  USA300HOU_1439
  VC40:

Genome Viewer[edit | edit source]

COL
NCTC8325
USA300_FPR3757

Alignments[edit | edit source]

 • alignment of orthologues:
  CLUSTAL format alignment by MAFFT L-INS-i (v7.307)


  COL             MDYHDHLSVMDFNELICENLLDVDYGSFKEYYELNEARYITFTVYRTTHNSFVFDLLICE
  NCTC8325        MDYHDHLSVMDFNELICENLLDVDYGSFKEYYELNEARYITFTVYRTTHNSFVFDLLICE
  USA300_FPR3757  MDYHDHLSVMDFNELICENLLDVDYGSFKEYYELNEARYITFTVYRTTHNSFVFDLLICE
                  ************************************************************

  COL             NFIIYHGEKYTIKQTAPKVEGDKVFIEVTAYHIMYEFQNHSVESNKLDDDSSETGKTPEY
  NCTC8325        NFIIYHGEKYTIKQTAPKVEGDKVFIEVTAYHIMYEFQNHSVESNKLDDDSSETGKTPEY
  USA300_FPR3757  NFIIYHGEKYTIKQTAPKVEGDKVFIEVTAYHIMYEFQNHSVESNKLDDDSSETGKTPEY
                  ************************************************************

  COL             SLDEYLRYGFANQKTSVKMTYKIIGDFKRKVPIDELGNKNGLEYCKEAVDLFGCIIYPND
  NCTC8325        SLDEYLRYGFANQKTSVKMTYKIIGDFKRKIPIDELGNKNGLEYCKEAVDLFGCIIYPND
  USA300_FPR3757  SLDEYLRYGFANQKTSVKMTYKIIGDFKRKVPIDELGNKNGLEYCKEAVDLFGCIIYPND
                  ******************************:*****************************

  COL             TEIGFYSPETFYQRSEKVIRYQYNTDTVSATVSTLELRTAIKVFGKKYTAEEKKNYNPIR
  NCTC8325        TEICFYSPETFYQRSEKVIRYQYNTDTVSATVSTLELRTAIKVFGKKYTAEEKKNYNPIR
  USA300_FPR3757  TEIGFYSPETFYQRSEKVIRYQYNTDTVSATVSTLELRTAIKVFGKKYTAEEKKNYNPIR
                  *** ********************************************************

  COL             TTDIKYSNGFIKEGTYRTETIGSKATINFDCKYGNETVRFTIKKGSQGGIYKLILDGKQI
  NCTC8325        TTDIKYSNGFIKEGTYRTATIGSKATINFDCKYGNETVRFTIKKGSQGGIYKLILDGKQI
  USA300_FPR3757  TTDIKYSNGFIKEGTYRTETIGSKATINFDCKYGNETVRFTIKKGSQGGIYKLILDGKQI
                  ****************** *****************************************

  COL             KQISCFAKSVQSETIDLIKNIDKGKHVLEMIFLGEDPKNRIDISSNKKAKPCMYVGTEKS
  NCTC8325        KQISCFAKSVQSETIDLIKNIDKGKHVLEMIFLGEDPKNRIDISSNKKAKPCMYVGTEKS
  USA300_FPR3757  KQISCFAKSVQSETIDLIKNIDKGKHVLEMIFLGEDPKNRIDISSNKKAKPCMYVGTEKS
                  ************************************************************

  COL             TVLNLIADNSGRNQYKAIVDYVADSAKQFGIRYANTQTNEDIETQDKLLEFAKKQINDTP
  NCTC8325        TVLNLIADNSGRNQYKAIVDYVADSAKQFGIRYANTQTNEDIETQDKLLEFAKKQINDTP
  USA300_FPR3757  TVLNLIADNSGRNQYKAIVDYVADSAKQFGIRYANTQTNEDIETQDKLLEFAKKQINDTP
                  ************************************************************

  COL             KTELDVNYIGYEKIEPRDSVFFVHELMGYNTELKVVKLDRSHPFVNAIDEVSFSNEIKDM
  NCTC8325        KTELDVNYIGYEKIEPRDSVFFVHELMGYNTELKVVKLDRSHPFVNAIDEVSFSNEIKDM
  USA300_FPR3757  KTELDVNYIGYEKIEPRDSVFFVHELMGYNTELKVVKLDRSHPFVNAIDEVSFSNEIKDM
                  ************************************************************

  COL             VQIQQALNRRVIAQDNRYNYQANRINHLYTSTLNSPFETMDIGSVLI
  NCTC8325        VQIQQALNRRVIAQDNRYNYQANRINHLYTSTLNSPFETMDIGSVLI
  USA300_FPR3757  VQIQQALNRRVIAQDNRYNYQANRINHLYTSTLNSPFETMDIGSVLI
                  ***********************************************