From AureoWiki
Jump to navigation Jump to search

Summary[edit | edit source]

 • pan ID?: SAUPAN003534000
 • symbol?:
 • synonym:
 • description?: membrane protein

   descriptions from strain specific annotations:

  • membrane protein
  • YfhO family protein
  • putative membrane protein YfhO
  • integral membrane protein
  • pseudogene
 • strand?: -
 • coordinates?: 3871625..3874231
 • synteny block?: BlockID0026110
 • occurrence?: in 100% of 33 strains

Orthologs[edit | edit source]

  COL:
  N315:
  NCTC8325:
  Newman:
  USA300_FPR3757:
  04-02981:
  SA2981_1200
  08BA02176:
  C248_1273
  11819-97:
  MS7_1200
  6850:
  RSAU_001124
  71193:
  ST398NM01_1242
  ECT-R 2:
  ECTR2_1098
  ED133:
  SAOV_1245c
  ED98:
  SAAV_1216
  HO 5096 0412:
  SAEMRSA15_10750
  JH1:
  SaurJH1_1326
  JH9:
  SaurJH9_1301
  JKD6008:
  SAA6008_01197 (yfhO)
  JKD6159:
  SAA6159_01097 (yfhO)
  LGA251:
  SARLGA251_11530
  M013:
  M013TW_1180
  MRSA252:
  SAR1218
  MSHR1132:
  SAMSHR1132_10850
  MSSA476:
  SAS1176
  Mu3:
  SAHV_1232
  Mu50:
  SAV1242
  MW2:
  MW1125
  RF122:
  SAB1106c
  ST398:
  SAPIG1242
  T0131:
  SAT0131_01292
  TCH60:
  HMPREF0772_11989
  TW20:
  SATW20_12360
  USA300_TCH1516:
  USA300HOU_1173
  VC40:
  SAVC_05375

Genome Viewer[edit | edit source]

COL
N315
NCTC8325
Newman
USA300_FPR3757

Alignments[edit | edit source]

 • alignment of orthologues:
  CLUSTAL format alignment by MAFFT L-INS-i (v7.307)


  COL             MLKKWLNSNVKQFFVITFISVILTLILFSTHIYDYIVNGTVFSGAGDGFRQMMPFQMYLY
  N315            MLKKWLNSNVKQFFVITFISVILTLILFSTHIYDYIVNGTVFSGAGDGFRQMMPFQMYLY
  NCTC8325        MLKKWLNSNVKQFFVITFISVILTLILFSTHIYDYIVNGTVFSGAGDGFRQMMPFQMYLY
  Newman          MLKKWLNSNVKQFFVITFISVILTLILFSTHIYDYIVNGTVFSGAGDGFRQMMPFQMYLY
  USA300_FPR3757  MLKKWLNSNVKQFFVITFISVILTLILFSTHIYDYIVNGTVFSGAGDGFRQMMPFQMYLY
                  ************************************************************

  COL             EHLRSFSSLYDASFGLGGDYMKGLSYYYSLSPLMWLNFLFIKIGETVGIFNPTTIHFWPT
  N315            EHLSSFSSLYDASFGLGGDYMKGLSYYYSLSPLMWLNFLFIKIGETVGIFNPTTIHFWPT
  NCTC8325        EHLRSFSSLYDASFGLGGDYMKGLSYYYSLSPLMWLNFLFIKIGETVGIFNPTTIHFWPT
  Newman          EHLRSFSSLYDASFGLGGDYMKGLSYYYSLSPLMWLNFLFIKIGETVGIFNPTTIHFWPT
  USA300_FPR3757  EHLRSFSSLYDASFGLGGDYMKGLSYYYSLSPLMWLNFLFIKIGETVGIFNPTTIHFWPT
                  *** ********************************************************

  COL             NQLIMAMIRAIITFVVTFYLFKILHFKRSANMIATILYGMSTVVIYFNFTWSFYGNLLYL
  N315            NQLIMAMIRAIITFVVTFYLFKILHFKRSTNMIATILYGMSTVVIYFNFTWSFYGNLLYL
  NCTC8325        NQLIMAMIRAIITFVVTFYLFKILHFKRSANMIATILYGMSTVVIYFNFTWSFYGNLLYL
  Newman          NQLIMAMIRAIITFVVTFYLFKILHFKRSANMIATILYGMSTVVIYFNFTWSFYGNLLYL
  USA300_FPR3757  NQLIMAMIRAIITFVVTFYLFKILHFKRSANMIATILYGMSTVVIYFNFTWSFYGNLLYL
                  *****************************:******************************

  COL             LPLSILGLERYFQQRKIGIFIVAIALTLFSNFYFSYYQAIIIGCYYLYRLIFTYKYDIVS
  N315            LPLSILGLERYFQQRKIGIFIVAIALTLFSNFYFSYYQAIIIGCYYLYRLIFTYKYDIVS
  NCTC8325        LPLSILGLERYFQQRKIGIFIVAIALTLFSNFYFSYYQAIIIGCYYLYRLIFTYKYDIVS
  Newman          LPLSILGLERYFQQRKIGIFIVAIALTLFSNFYFSYYQAIIIGCYYLYRLIFTYKYDIVS
  USA300_FPR3757  LPLSILGLERYFQQRKIGIFIVAIALTLFSNFYFSYYQAIIIGCYYLYRLIFTYKYDIVS
                  ************************************************************

  COL             RTQKLICVISATVLSVLSSVFGLFTGISAFLENDRKQNPNVDIPFLTPLDYHYFFFSDGF
  N315            RTQKFICVISATVLSVLSSVFGLFTGISAFLENDRKQNPNVDIPFLTPLDYHYFFFSDGF
  NCTC8325        RTQKLICVISATVLSVLSSVFGLFTGISAFLENDRKQNPNVDIPFLTPLDYHYFFFSDGF
  Newman          RTQKLICVISATVLSVLSSVFGLFTGISAFLENDRKQNPNVDIPFLTPLDYHYFFFSDGF
  USA300_FPR3757  RTQKLICVISATVLSVLSSVFGLFTGISAFLENDRKQNPNVDIPFLTPLDYHYFFFSDGF
                  ****:*******************************************************

  COL             YITISILTIVALLSFKLYRFYFYRLFAIVTWILFIGSLSQYFDSAFNGFSFPERRWVYIL
  N315            YITISILTIVALLSFKLYRFYFYRLFAIVTWILFIGSLSQYFDSAFNGFSFPERRWVYIL
  NCTC8325        YITISILTIVALLSFKLYRFYFYRLFAIVTWILFIGSLSQYFDSAFNGFSFPERRWVYIL
  Newman          YITISILTIVALLSFKLYRFYFYRLFAIVTWILFIGSLSQYFDSAFNGFSFPERRWVYIL
  USA300_FPR3757  YITISILTIVALLSFKLYRFYFYRLFAIVTWILFIGSLSQYFDSAFNGFSFPERRWVYIL
                  ************************************************************

  COL             ALSSSALCGLFIQHLSTLNMKYYLIRTIPVCIIAILYVLLSPTHPLALIVGIILLIVLAV
  N315            ALSSSALCGLFIQHLSTLNMKYYLIRTIPVSIIALLYVLLSPTHPLALIVGIILLMVLAV
  NCTC8325        ALSSSALCGLFIQHLSTLNMKYYLIRTIPVCIIAILYVLLSPTHPLALIVGIILLIVLAV
  Newman          ALSSSALCGLFIQHLSTLNMKYYLIRTIPVCIIAILYVLLSPTHPLALIVGIILLIVLAV
  USA300_FPR3757  ALSSSALCGLFIQHLSTLNMKYYLIRTIPVCIIAILYVLLSPTHPLALIVGIILLIVLAV
                  ******************************.***:********************:****

  COL             ILKFSLWRYKKLTVAILVLIVMIQQIVILDNNKNMAIKPYQQSLSTLKQHDYHSNYVNQL
  N315            ILKFSLWRYKKLTVAILVLIVMIQQIVILDNNKNMAIKPYQQSLSTLKQHDYHSNYVNQL
  NCTC8325        ILKFSLWRYKKLTVAILVLIVMIQQIVILDNNKNMAIKPYQQSLSTLKQHDYHSNYVNQL
  Newman          ILKFSLWRYKKLTVAILVLIVMIQQIVILDNNKNMAIKPYQQSLSTLKQHDYHSNYVNQL
  USA300_FPR3757  ILKFSLWRYKKLTVAILVLIVMIQQIVILDNNKNMAIKPYQQSLSTLKQHDYHSNYVNQL
                  ************************************************************

  COL             IKKINQNATGSFNRIDYMSDYALNSPFIYHYNGISLYSSIFNGDILKYYDKTLQINMPID
  N315            IKKINQNATGPFNRIDYMSDYALNSPFIYHYNGISLYSSIFNGDILKYYDKTLQINMPID
  NCTC8325        IKKINQNATGSFNRIDYMSDYALNSPFIYHYNGISLYSSIFNGDILKYYDKTLQINMPID
  Newman          IKKINQNATGSFNRIDYMSDYALNSPFIYHYNGISLYSSIFNGDILKYYDKTLQINMPID
  USA300_FPR3757  IKKINQNATGSFNRIDYMSDYALNSPFIYHYNGISLYSSIFNGDILKYYDKTLQINMPID
                  **********.*************************************************

  COL             KNSTYRLLGNRQNLLSLWNVNDRIRVNHDDNLPYGFKIKSEHKDNKVRWIHSKNTIHYPS
  N315            KNSTYRLLGNRQNLLSLWNVNDRIRVNHDDNLPYRFKINSEHKDNKVRWIHSKNTIHYPS
  NCTC8325        KNSTYRLLGNRQNLLSLWNVNDRIRVNHDDNLPYGFKIKSEHKDNKVRWIHSKNTIHYPS
  Newman          KNSTYRLLGNRQNLLSLWNVNDRIRVNHDDNLPYGFKIKSEHKDNKVRWIHSKNTIHYPS
  USA300_FPR3757  KNSTYRLLGNRQNLLSLWNVNDRIRVNHDDNLPYGFKIKSEHKDNKVRWIHSKNTIHYPS
                  ********************************** ***:*********************

  COL             AHITNKVFSNKELKSPLDKEQAMLQGIVSNNIKDVNTHFKANKNLLSDSTIKLNSAAWQS
  N315            AHITNKVFSNKELKSPLDKEQAMLQGIVSNNTKDVNTHFKANKNLLSDSTIKLNSSAWQS
  NCTC8325        AHITNKVFSNKELKSPLDKEQAMLQGIVSNNIKDVNTHFKANKNLLSDSTIKLNSAAWQS
  Newman          AHITNKVFSNKELKSPLDKEQAMLQGIVSNNIKDVNTHFKANKNLLSDSTIKLNSAAWQS
  USA300_FPR3757  AHITNKVFSNKELKSPLDKEQAMLQGIVSNNIKDVNTHFKANKNLLSDSTIKLNSAAWQS
                  ******************************* ***********************:****

  COL             PTKHLLQVKQNNGGLTVQLPKSVSNQFKDLYFEMDLELLSPDKAHDVKVNEYTQERNKLT
  N315            PTKHLLQVKQNNGGLTVQLPKSVSNQFKDLYFEMDLELLSPDKAHDVKVNEYTQERNKLT
  NCTC8325        PTKHLLQVKQNNGGLTVQLPKSVSNQFKDLYFEMDLELLSPDKAHDVKVNEYTQERNKLT
  Newman          PTKHLLQVKQNNGGLTVQLPKSVSNQFKDLYFEMDLELLSPDKAHDVKVNEYTQERNKLT
  USA300_FPR3757  PTKHLLQVKQNNGGLTVQLPKSVSNQFKDLYFEMDLELLSPDKAHDVKVNEYTQERNKLT
                  ************************************************************

  COL             YKYRRVVTPVTIRIKAPDRIRLSLPKGKYRVNLKGIYGEDYTTLKDASNSLEAVKVSKTK
  N315            YKYRRFVTPVTIRIKASDRIRLSLPKGKYRVNLKGIYGEDYTTLKDASNSLEAVKVSKTK
  NCTC8325        YKYRRVVTPVTIRIKAPDRIRLSLPKGKYRVNLKGIYGEDYTTLKDASNSLEAVKVSKTK
  Newman          YKYRRVVTPVTIRIKAPDRIRLSLPKGKYRVNLKGIYGEDYTTLKDASNSLEAVKVSKTK
  USA300_FPR3757  YKYRRVVTPVTIRIKAPDRIRLSLPKGKYRVNLKGIYGEDYTTLKDASNSLEAVKVSKTK
                  *****.**********.*******************************************

  COL             HGYTITKNKNSSGYIVLPTAYNQGMKATSGDQSLKVEQVNGVMTGIKAPKNITKIQLSYT
  N315            QGYTITKNKNSSGYIVLPTAYNQGMKATSGDQSLKVAQVNGVMTGIKAPKNITKIQLSYT
  NCTC8325        HGYTITKNKNSSGYIVLPTAYNQGMKATSGDQSLKVEQVNGVMTGIKAPKNITKIQLSYT
  Newman          HGYTITKNKNSSGYIVLPTAYNQGMKATSGDQSLKVEQVNGVMTGIKAPKNITKIQLSYT
  USA300_FPR3757  HGYTITKNKNSSGYIVLPTAYNQGMKATSGDQSLKVEQVNGVMTGIKAPKNITKIQLSYT
                  :*********************************** ***********************

  COL             PPYYYLLITITIFGIICSIIFTRWARQK
  N315            PPYYYLLITITIFGIICSIIFTRWARQK
  NCTC8325        PPYYYLLITITIFGIICSIIFTRWARQK
  Newman          PPYYYLLITITIFGIICSIIFTRWARQK
  USA300_FPR3757  PPYYYLLITITIFGIICSIIFTRWARQK
                  ****************************